Bảng khung giá đất thành phố Cần Thơ mới nhất năm 2020 - 2024. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ mới nhất áp dụng giai đoạn định kỳ 5 năm 2020 - 2024. Theo các văn bản pháp luật sau:

Văn bản quy định về giá đất tại Cần Thơ

  • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 quy định về bảng giá đất định kỳ 05 nằm (2020-2024) của Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ.

Quy định về giá đất các quận, huyện các khu vực tại Cần Thơ

Download bảng giá đất TP Cần Thơ mới nhất và xem chi tiết bảng giá các quận, huyện theo danh sách cập nhật sau.

Giá đất thành phố Cần Thơ tăng vọt trong năm qua do sự hình thành của các khu đô thị lớn tại Cần Thơ

Bảng khung giá đất mới nhất tại Cần Thơ

Bảng giá đất mới nhất tại TP Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2024 cập nhật khung giá đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh và các loại đất khác.. tại các khu vực trong tỉnh Cần Thơ: bao gồm 5 quận (Bình Thuỷ, Cái Răng, Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt) và 4 huyện (Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh).

Cập nhật bởi Đất Nền Cần Thơ - #datnencantho