Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư 3 dự án quy mô 554 ha tại Cần Thơ

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký Công văn chấp thuận Tập đoàn T&T khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư tại quận Bình Thủy, huyện Phong Điền.

3 dự án bất động sản mới dự kiến được đầu tư tại Cần Thơ

Cụ thể, UBND TP. Cần Thơ chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn T&T thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư 3 dự án, gồm:

  • Dự án Khu đô thị hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 3 - quy mô khoảng 219 ha) tại phường Bình Thủy và phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
  • Dự án Thành phố khoa học ứng dụng công nghệ cao Cù Lao Phong Điền (quy mô khoảng 260 ha) tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.
  • Dự án đầu tư phát triển khu vực Cồn Sơn (quy mô khoảng 75 ha) tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

UBND TP. Cần Thơ giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, và UBND quận Bình Thủy, UBND huyện Phong Điền hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty CP Tập đoàn T&T tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND TP. Cần Thơ cũng lưu ý Công văn này không phải văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc công nhận chủ đầu tư dự án. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư Dự án phát triển khu vực Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư Dự án phát triển khu vực Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ)

Được biết, trong số 3 dự án mà Công ty CP Tập đoàn T&T khảo sát, đề xuất đầu tư nêu trên, có Dự án đầu tư phát triển khu vực Cồn Sơn (quy mô khoảng 75 ha) tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy trước đây vào ngày 11/4/2019, UBND TP. Cần Thơ đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty CP Toàn cầu TMS để thực hiện dự án Khu du lịch Cồn Sơn (Resort TMS Cần Thơ).

Tuy nhiên, do nhà đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nên ngày 7/9/2021, UBND TP. Cần Thơ đã thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Cồn Sơn (Resort TMS Cần Thơ) đã cấp cho Công ty CP Toàn cầu TMS.