Đất Nền Cần Thơ chia sẻ hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City - phân khu The Ambi tháng 3/2021, phân khu đang trong giai đoạn thúc đẩy thi công mạnh mẽ từ chủ đầu tư Kita Group.

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021

Hình ảnh tiến độ dự án Stella Mega City 3/2021


Tiến độ triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật Phân khu The Ambi trong tháng 3/2021

  • Thi công hệ thống thoát nước thải
  • Thi công hạ ngầm hệ thống cấp nước
  • Thi công hạ ngầm hệ thống điện
  • Dự kiến thời gian hoàn thành từ 90 - 120 ngày.

Hạng mục được xây dựng tiếp theo như: trồng cây xanh, lót nền vỉa hè, xây dựng shophouse...

Tổng hợp từ mạng xã hội