TIN NHANH
latest

728x90

Chung cư Cara River Park Cần Thơ

468x60

Chung cư Cara River Park Cần Thơ

Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, mục tiêu năm 2021 của thành phố là thực hiện tỷ lệ đô thị hóa đạt 71,5%; tỷ lệ cấp nước sạch đô thị đạt 98,5%...

Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, để thực hiện mục tiêu này, Sở Xây dựng Cần Thơ sẽ tham mưu tổ chức lập điều chỉnh Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và các quy định có liên quan. Hoàn thành và trình phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ được duyệt.

Sở Xây dựng Cần Thơ sẽ hướng dẫn UBND các huyện còn lại khẩn trương hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn (Phong Điền. Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Thạnh An) và trình thẩm định, phê duyệt theo quyết định.

Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Một góc TP. Cần Thơ phát triển năng động

Trên cơ sở Đồ án Quy hoạch phân khu quận đã được duyệt, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo như tổ chức công bố công khai đồ án, cắm mốc ranh… theo quy định; Hướng dẫn địa phương tổ chức quản lý quy hoạch và kêu gọi đầu tư trên địa bàn theo quy định và quy hoạch đã được phê duyệt. Tham mưu UBND thành phố thực hiện phân cấp, phân quyền cho UBND quận, huyện lập, điều chỉnh Danh mục công trình kiến trúc có giá trị và lập Quy chế quản lý kiến trúc.

Cuối năm 2020, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ký Công văn số 3883/UBND-XDĐT về việc triển khai lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo tại Công văn số 1713/TTg-CN ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND thành phố trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng quy định pháp luật.

Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bản đồ TP. Cần Thơ

Trước đó, ngày 07/12/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Công văn 1713/TTg-CN gửi Bộ Xây dựng, UBND thành phố Cần Thơ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Cần Thơ tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng quy định pháp luật. Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Cần Thơ lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.


Huỳnh Biển - Báo Xây dựng

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID